Scroll to top

Hizmetlerimiz

İtibar Yönetimi

Bir şirketi topluma tanıtmanın en önemli araçlarından biri olan itibar yönetimi, bir şirketin sektörde imaj kazanmasına ve statüsünü etkileyebilecek olumsuz faktörlerden kaçınmasına yardımcı olmayı içerir.

Marka Yönetimi

Amacı, markalaşma sürecinde olan veya halihazırda markalaşmış olan şirketlerin bu konumlarını daha etkin hale getirmelerini ve küresel ölçekte faaliyet göstermelerini sağlamaktır.

Pazarlama İletişimi

Tüketicilerin gözünde sunulan hizmet veya ürünlerin kalitesini artırmayı amaçlayan bir iletişim şeklidir. Ayrıca, pazarlamacılar ve alıcılar arasındaki bağlantının güçlü ve verimli olmasını sağlar.

Medya İletişimi

Şirket kuruluş ve şirket faaliyetlerinde uygulanabilecek yöntemlerin medya aracılığıyla hedef kişi ve kurumlara yaygınlaştırılması.

Lider İletişimi

Yönetici ünvanına sahip bir kişinin veya bölümün örnek olaylar yürütmesini ve sunumlar yapmasını sağlayan iletişim birimi.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İnsanlık ve sosyal sorumluluğun gereği olarak kurum ve kuruluşların belirli konulardaki tutumları ve incelikli tavırlarıdır. Sorumluluklar kurum genelinde uzanır ve pazarlık konusu olmayan konuları içerir.

Kriz İletişimi

Olası bir krizde şirketin maksimum düzeyde korunmasını sağlamak ve krizin sonuçlarından mümkün olduğunca kaçınmak için alınan bir dizi önlemdir. Aynı zamanda, krizden mümkün olan en kısa sürede ve minimum etkiyle çıkmak için iletişimdir.

Kurum İçi İletişim

Şirketin genel olarak yükselebilmesi ve farklı alanlarda yetkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için iç iletişimin sağlam ve yüksek verimli olması gerekir.

Sponsorluk İletişimi

İş ortaklıklarının ve iş bağlantılarının güçlendirilmesi; topluma ve hedef kitleye yüksek katma değer sağlamak için yürütülen iletişim türüdür.